POD Secours Icon

par Arnaud CORDEBAR
100,00€

POD secours neufs pour Aerodyne Icon

Equipés Skyhook/Aeromard : NON

Plusieurs tailles dispo :

    • 2 x I1/I2
    • 1 x I3
    • 1 x I6/S6